• Tiếng Việt (VN))
 • English (UK)
Thứ tư, 08 Tháng 4 2015

Công ty cổ phần dịch thuật Trí Đức

Được viết bởi
Công ty cổ phần dịch thuật Trí Đức

Công ty cổ phần dịch thuật Trí Đức

Resonsive design

Bootstrap 3

Multi languages

 

 • Click to enlarge image dichthuattriduc_01.jpg
 • Click to enlarge image dichthuattriduc_02.jpg
 • Click to enlarge image dichthuattriduc_03.jpg
 • Click to enlarge image dichthuatvietnam-desktop_01.jpg
 • Click to enlarge image dichthuatvietnam-desktop_02.jpg
 • Click to enlarge image dichthuatvietnam-test_01.jpg
 • Click to enlarge image dichthuatvietnam-test_02.jpg
 •  

Thông tin thêm

 • Language:PHP, Html
 • Frameworks:Joomla 3.x.x
 • Database:MySQL
 • Year:2015
Được xem 5702 lần

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin

Các thông tin (*) yêu cầu phải nhập. Mã cho phép dùng các thẻ HTML.