• Tiếng Việt (VN))
  • English (UK)
Extensions

Extensions (1)

Thứ hai, 07 Tháng 10 2013 00:00

VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Joomla Module

Được viết bởi
VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Joomla Module

Mô đun tỷ giá ngoại tệ và giá vàng – Free Joomla Module là mô đun dành cho Joomla quy đổi tỷ giá ngoại tệ USD, EURO, Yên … sang VNĐ. Mô đun (module) tỷ giá vàng (SJC) cập nhật định kỳ